Als kindercoach bied je laagdrempelige en snel te bereiken hulpverlening aan waarbij je het kind ondersteunt en begeleidt doorheen het coachingstraject. Kindercoaches werken vanuit de talenten en de krachten die het kind bezit. Fair Whitness houding is hierbij van belang.Oplossingsgericht werken is de werkwijze die kindercoaches hanteren waarbij het kind centraal staat. Vanuit plezier en ontspanning wordt er een oplossing gezocht. Het kind probeert al spelend, zelf de oplossing te ontdekken. Het kind leert zijn gevoelens kennen en kan  zichzelf verlossen van de rol die het heeft opgenomen bij zijn/haar gedrag. De kinderen die langskomen krijgen geen therapie zoals bij een psycholoog. Een kindercoach coacht het kind, dat wil zeggen dat wij vaardigheden aanleren om met bepaalde zaken beter te leren omgaan, alsook zichzelf als persoon verder te ontplooien en de talenten voorop te plaatsen. 

Het intakegesprek en het evaluatiegesprek gebeuren met de ouder(s), de andere drie basissessies zijn met het kind alleen.

Is uw kind tussen de 6 en 14 jaar dan kunt u bij mij terecht voor coaching op maat. Wanneer ik merk dat ik het kind geen oplossing kan bieden en dat er andere stappen ondernomen moeten worden, verwijs ik graag door.

 

De BASIS voor kindercoachen kan je verwoorden in vier woorden: 

Veiligheid

Respect

Openheid

Eerlijkheid

 

Oplossingsgericht werken kan gebeuren aan de hand van verschillende methodieken:

 • visualisaties
 • beweging
 • spel 
 • creativiteit
 • gesprekken
 • helende verhalen
 • specifieke modellen 
 • gedragsraam van Gordon
 • kernkwadranten van Ofman
 • cirkel van Covey
 • massage
 • yoga

 

Hulpvragen:

 • hoogsensitiviteit
 • slaapproblemen bij baby's en peuters
 • omgaan of moeilijkheden met scheidingen
 • omgaan met rouw en verlies 
 • omgaan met boosheid en driftbuien
 • stress en spanningen
 • sociale contacten en sociale vaardigheden
 • angsten/faalangst
 • concentratieproblemen
 • pesten of gepest worden
 • verbeteren zelfvertrouwen en opkrikken zelfbeeld
 • kinderen met nood aan professionele afleiding en ontspanning na stressvolle periode
 • liegen
 • te perfectionistisch zijn
 • verlegenheid aanpakken
 • ongehoorzaamheid
 • voorbereiden op nieuwe ervaringen zoals het eerste leerjaar en het eerste middelbaar. Ook eerste bezoeken aan tandartsen etc. 

 

Vermits mijn achtergrond als pediatrisch verpleegkundige, bereid ik ook graag uw kind voor op een ziekenhuisopname. Dit gebeurt in 1 of 2 sessie's. 

 

Het traject:

Het basistraject start bij de meeste kindjes met 1 intakegesprek, 3 basissessies met het kind en een tussentijds evaluatiegesprek. Dit kan aangepast worden naargelang elke situatie. De meeste trajecten duren 1 tot 2 maand. Een sessie met het kind duurt ongeveer 1 uur. Bij het intakegesprek komt de hulpvraag uitgebreid aan bod en wordt er meer info gegeven over de werkwijze. Na het intakegesprek bepaal ik welke de beste methodieken zijn toepasbaar voor uw kind. Elke sessie eindigt met een yoga- en/of ademhalingsoefening om de sessie mooi en in alle rust te kunnen afsluiten. Voor kinderen die iets energieker willen, geef ik een 'ik beweeg erop los' oefening op muziek. Gedurende de basissessies worden er telkens kleine tussendoelen en/of oefeningen opgesteld om tegen het einde van het traject ons hoofddoel bereikt te hebben. 

Bij het evaluatiegesprek wordt het traject geëvalueerd en indien nodig kan het traject verlengd worden in overleg met de ouders. 

Jammergenoeg is er nog geen terugbetaling van de ziekenkas. 

Een sessie kan gecombineerd worden met een massage!